Десетки видове птици без гнезда заради засушаване на Шабленския езерен комплексАвтор: Мая Щърбанова – кор.на БНР в Добрич

Автор: Мая Щърбанова – кор.на БНР в Добрич

Драстичен спад с около метър на водното ниво на Шабленското и Езерецкото езеро е установил екип на Българското дружество за защита на птиците. Благодарение на засушаването десетки видове водолюбиви птици са загубили местообитанията си за гнездене. Шабленският езерен комплекс, част от който са двете езера, е включен с Рамсарската конвенция като влажна зона с международно значение.

От Екоинспекцията във Варна са обяснили пред Дружеството за защита на птиците, че изпускането е било извършено чрез прокопаване на канал в пясъчните дюни с официално разрешение, издадено във връзка с писмо на община Шабла по повод наводнени помещения в резиденция „Шабла“. В резултат на това голяма част от плитчините на влажните зони са пресушени, въпреки че те са ключови за пребиваването по време на миграция и гнездене на десетки видове водолюбиви птици, обект на опазване.

Освен пресушаването е било извършено и опожаряване на голяма част от тръстиковите масиви в района на Шабленското езеро, информират от Дружеството. Сигнал за проблемите е бил изпратен до Екоинспекцията във Варна и до Министерството на околната среда и водите.

Start typing and press Enter to search