ДФ “Земеделие” приема проекти за ограничаване на последствията от природни бедствия

Фонд “Земеделие” започва прием на проекти за ограничаване на последствията от природни бедствия и катастрофични събития. За близо 3 млн. лева от европейските средства имат право да кандидатстват Агенцията по храните и Агенцията за борба с градушките.Целта на мярката е осигуряването на възможност Агенцията по храните и Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт да направят инвестиции, свързани с превантивни дейности за засилване на контрола, да повишат капацитета си и да оптимизират времето за реакция при възникване на зарази. Заради поредица от зарази през последните години в България бяха принудително унищожени стотици хиляди овце, кози, крави и птици. Агенцията за борба с градушките пък може да кандидатства, за да подобри противоградовата защита в страната и да направи възможно ранното предупреждение за опасни метеорологични явления. Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 1,2 млн. лева, а предложенията се подават изцяло електронно до 5 май.

Start typing and press Enter to search