ДФ “Земеделие” приема проекти за ограничаване на последствията от природни бедствия

НОВИНИ ДФ "Земеделие" приема проекти за ограничаване на последствията от природни бедствия

Фонд “Земеделие” започва прием на проекти за ограничаване на последствията от природни бедствия и катастрофични събития. За близо 3 млн. лева от европейските средства имат право да кандидатстват Агенцията по храните и Агенцията за борба с градушките.Целта на мярката е осигуряването на възможност Агенцията по храните и Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт да направят инвестиции, свързани с превантивни дейности за засилване на контрола, да повишат капацитета си и да оптимизират времето за реакция при възникване на зарази. Заради поредица от зарази през последните години в България бяха принудително унищожени стотици хиляди овце, кози, крави и птици. Агенцията за борба с градушките пък може да кандидатства, за да подобри противоградовата защита в страната и да направи възможно ранното предупреждение за опасни метеорологични явления. Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 1,2 млн. лева, а предложенията се подават изцяло електронно до 5 май.

Още теми...