Много търговски обекти не плащаха данък, защото обявяваха обороти под 50 000 лева. Законът се промени обаче и това става невъзможно, когато при извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече фирми, оборотите се събират.

Целта на мярката е да не се допуска заобикаляне на закона. Глобата за нерегистрация по ДДС е между 500 и 5 000 лв.

Днес изтича срокът, в който барове, ресторанти и по-малки магазини трябва да се регистрират по ДДС.