Молим се на светите безсребърници Козма и Дамян за душевно и телесно изцеление, заради многото извършени от тях изцеления и целителски чудеса.

Православната църква почита днес светите безсребърници Козма и Дамян. Те се почитат от древни времена заради способността им да изцеляват от недъзите и да оказват лечебна помощ. Тях също ги наричат покровители на книжовното учение. Освен това те били почитани и като покровители на ковачите. Култът към двамата братя – безсребърници и чудотворци Козма и Дамян бил изключително разпространен през III в. на пределите на Източната Римска империя.

- РЕКЛАМА -

Те живеели в околностите на Рим. Били възпитани в духа на християнско благочестие и доказали изключителни интелектуални умения и високи нравствени добродетели.  Изучили лекарско изкуство, лекували даром, без да взимат пари и за това са наречени “безсребърници”. Извършили и множество благотворителни дела – подпомагали бедни и бездомни, подсигурявали им подслон, храна и лечение.

Заради изповядването и разпространението на християнски идеи няколко фанатизирани езичници ги наклеветили на местните управници. Братята свети Козма и Дамян щели да бъдат съдени в Рим. Щом се узнало за това в селото, в което живеели, техни приближени ги склонили да се скрият и ги завели в една пещера.Когато не ги намерили, римските войници задържали няколко техни съселяни и ги заплашили с мъчения и смърт.

Тъй като Козма и Дамян не желаели никой да пострада вместо тях, доброволно се предали на римските войници и били заведени в Рим при царя. Той ги принудил да извършват езически ритуали и да се откажат от християнските си убеждения, но по неведоми причини внезапно се разболял. Отправяйки горещи молитви към своя Бог, светите чудотворци и безсребърници Козма и Дамян го излекували. Уверявайки се в силата на християнската вяра и могъществото на християнския Бог, царят се отказал от езическите си убеждения и приел християнството.

Двамата лечители били освободени и те продължили да упражняват лечителската си дейност. Във времето се сдобили с широка популярност и на техните умения завидял бившият им учител, също лекар. Воден от силна злоба, той ги завел в планината и ги убил с камъни. Светите чудотворци и безсребърници Козма и Дамян намерили смъртта си през 284 г.

Днес празнуват всички, които носят имената: Козма, Кузман, Дамян, Дамяна, Красимир, Красимира, Красин и Красина.

Искрената молитва пред иконата на Св. Козма и Дамян защитава от недостиг на сили при просвещение, особено при обучението на малки деца, от духовни и телесни недъзи, при тежки болести. Пред иконата се молят за целостта на домашното огнище. За здравина на брака за тези, на които предстои сключване на брак, защото св.Козма и Дамян се считат за покровители на ковачите и те се призовават да се “скове сватбата”.

 

МОЛИТВА към Светите безсребърници:

Като страдам тежко от моята болест, аз (името) прибягвам към вас, свети чудотворци и изцелители Козма и Дамяне,защото вие проповядвахте, че душевния недъг е по-тежък от всички недъзи на тялото и че когато душата боледува от грехове, често пъти и тялото пада в болест.
Зная, че чрез болестите си човек се очиства от греховете си.
И тъй, свети чудотворци, помолете Господа да ми дарува прощение на прегрешенията ми и понеже съм слаб и безпомощен, и силите ми в болестта са изтощени, да не допусна да изпадна в униние и да загина.
Побързайте да ми помогнете, свети изцелители,та като оздравея, да премина дните си в покаяние,да свърша в мир моя живот и в съдния ден да застана неосъдно пред лицето на страшния Съдия на вселената – сърцеведеца Бога, Когото да възпявам и славя винаги и во веки. Амин! (прекръстете се три пъти)

Дни на св. Козма и Дамян

Православната църква почита 3 двойки безсребърници Св.Козма и Дамян.
Празници:
Козма и Дамян Асийски – 1 ноември
Козма и Дамян Римски – 1 юли
Козма и Дамян Аравийски – 17 октомври

- РЕКЛАМА -