До 10 години затвор за принуда при домашно насилие

Правната комисия в парламента реши принудата в условията на домашно насилие да се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Това се случи след приемане на текстове преди второ четене на Наказателния кодекс. Окончателното гласуване предстои в пленарна зала.

Депутатите дефинираха какво представлява престъпление, извършено в условия на домашно насилие – ако е предшествано от системно упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права. Това определение ще се отнася за случаите, когато престъплението е осъществено спрямо съпруг или бивш съпруг, лице, от което жертвата има дете, лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство или лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство, предаде “Фокус”.

Законодателят предвижда наказание за закана, извършена в условията на домашно насилие – лишаване от свобода до 6 години в случаите, при които заканването е престъпление против неговата личност или имот, или против личността или имота на неговите близки и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му.

Освен това, който системно следи другиго и това би могло да възбуди основателен страх за живота или здравето му, или за живота или здравето на негови блики, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, ще се наказва с лишаване от свобода до 1 година или пробация.

статията продължава тук http://www.burgas24.bg/news/847660.html

Start typing and press Enter to search