До 20 000 лева глоба, ако не сме изпратили в ДАНС мерките за пране на пари

Дарик напомня:

До 20 000 лева глоба, ако не сме изпратили в ДАНС мерките за пране на пари

Неспазването на срока се счита за административно нарушение и може да бъде санкционирано. За физически лица глобата е от 1000 до 10000 лв., а на юридическите лица и еднолични търговци може да се наложи имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. За системни нарушения при финансови институции, лизингови компании и др., имуществената санкция може да скочи до 10 000 000 лв. или до 10% от годишния оборот.

Цялана статия – https://dariknews.bg/novini/biznes/do-20-000-leva-globa-ako-ne-sme-izpratili-v-dans-merkite-za-prane-na-pari-2148138

Start typing and press Enter to search