До 2022: НАП погва длъжниците с над 100 хил. лв.

НОВИНИ До 2022: НАП погва длъжниците с над 100 хил. лв.

Националната агенция за приходите ще постави под постоянен мониторинг и контрол длъжници с просрочени задължения над 100 000 лв., а за София – над 200 000 лв.

Това е записано в Конвергентната програма 2019-2020 г., която кабинетът прие преди седмица. Документът е изпратен и в Брюксел като част от изпълнението на пътната карта за приемането ни в чакалнята на еврозоната.
Тази мярка трябва да осигури повишаване на приходите от данъци и ще бъде приложена още от тази година, пише “24 часа”.

Постоянният мониторинг и комуникация със задължени лица, които формират значим дял от икономиката в страната, ще продължат до 2022 г., е записано в документа.

До същата година се удължава и срокът за постоянно наблюдение от НАП над лица със задължения с т.нар. висок фискален ефект. Това са такива дългове, чието погасяване има кумулативен ефект по отношение на бюджета, тъй като от него зависи намаляването на задлъжнялостта и на други икономически субекти.

НАП ще предложе и въведе нов подход и нови механизми за събиране на публичните задължения, предвиждат също плановете на финансовото министерство.

Също така подходите ще бъдат различни в зависимост от поведението и от вида на задължените лица, както и от размера и категоризацията на дълга им към хазната.

За да гарантират стабилни приходи за бюджета до 2022 г. от финансовото министерство предвиждат да продължи фискалният контрол над рисковите стоки, като техният списък се актуализират всяка година.

Като отчитат положителните ефекти, довели до рязко свиване на измамите с ДДС, механизмът за обратно начисляване на косвения данък ще се запази до 30 юни 2022 г.

За да стимулират доброволното плащане на данъци и осигуровки, от приходната агенция ще продължат да предлагат услуги и мерки, които да го облекчават, предвижда програмата.

Вече е приета законова поправка, която предвижда още от догодина НАП да попълва данъчните декларации за доходите на физическите лица по данни от работодателите им за изплатени суми. Данъкоплатците ще трябва само да проверят верността им и да се подпишат.

Данъчната администрация е получила и задачата за т.нар. ранно третиране на дълга. Така ще се избегне натрупването на наказателни лихви и лавинообразното нарастване на задълженията, което ги прави трудни за погасяване.

По публикацията работи: Петя Славова

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2019/05/07/do-2022-nap-pogva-dlyjnicite-s-nad-100-hil-lv.409541

Популярни

Още теми...