Доклад на Грийнпийс за водните ресурси в Източномаришкия речен басейн

Водните ресурси в Източномаришкия речен басейн са застрашени – това са изводите от научен доклад на “Грийнпийс” – „Неутолимата жажда на енергетиката“, създаден съвместно с учени от университета в Лайден, Нидерландия.

„Няколко притока на река Марица, които захранват язовири за охлаждане в Източно Маришкия басейн, са изправени пред значителен недостиг на вода“, посочи в „Хоризонт за вас“ Меглена Антонова, ръководител на кампании в „Грийнпийс – България.

За първи път за целите на доклада се прави симулация на въздействието на комплекса „Марица-изток“ върху водните потоци и недостига на вода в региона в бъдеще, като се използва сложно моделиране при три различни климатични сценария и два различни варианта на енергиен преход. Към моделирането е добавено и използването на вода за електропроизводство. Това позволява бъдещите последствия върху водните ресурси, причинени от комбинираното въздействие от климатичните промени и енергийното развитие, да бъдат симулирани в безпрецедентно детайлен мащаб.

„Ако забавим поетапното излизане на използването на изкопаеми горива като въглищата през следващите десетилетия, това ще доведе до извличане на големи количества вода за охлаждане”, каза още Антонова.

По думите и в момента е трудно човек да си сложи в дома слънчев панел за производство на елекричество, а всъщност това по думите и това трябва да става както да си поставиш бойлер вкъщи.

Още по темата в звуковия файл.

Start typing and press Enter to search