Доклад: Пандемията създаде предпоставки за засилване на трансграничната организирана престъпност

„Влошаването на икономическата ситуация в световен мащаб поради продължаващата пандемия от Covid-19 създаде предпоставки за засилване на трансграничната организирана престъпност. Запазва се тенденцията за използване на каналите за нелегален трафик през територията на България“. Това е записано в доклад на Държавна агенция „Разузнаване“ за дейността ѝ през миналата 2020 година. Продължила е и „активната дейност на разузнавателни служби на чужди държави с различни от българските и от тези на НАТО и ЕС интереси“, отчитат от агенция „Разузнаване“. В годишния доклад за дейността на другата специална служба –  ДАНС, за 2020 година пише, „че се активизират действията на чужди специални служби като част от комплексни усилия за маргинализиране на български позиции в областта на външната политика, свързани с отстояване на националните ни интереси по линия на държавнотворчески елемент, какъвто е езикът, както и по отношение на историята и културата ни“. 

Start typing and press Enter to search