Дупница събра над 500 000 лева данъци повече за полугодието

4,3 млн. лева са приходите от местни данъци и такси за първото шестмесечие на 2021 г. в община Дупница, като събираемостта е с 650 хил. лв повече в сравнение със същия период на миналата година. Отново най-високи са приходите от данък МПС  над  1 мил. лева – в града са отворени и имат продажби над 80 автокъщи за коли втора употреба. 

 От такса битови отпадъци са събрани 1,7 млн. лева, от данък недвижими имоти – близо 750 000 лева, с около 150 000 лева повече. 

От данък “придобиване” в общинската хазна са постъпили 194 000 лева, където също има ръст. Такса “куче” за първото полугодие е 2 207 лв., и тук има спад – таксата куче за общината е 10 лева. Забелязва се тенденция за увеличаване плащанията през ПОС – 285 000 при 208 000 лева за полугодието на 2020 г. 

Въпреки епидемичната ситуация и трудностите за бизнеса постъпленията в общинската хазна са добри, което се дължи на финансовата дисциплина на данъкоплатците. 

Общината е в добро финансово състояние в края на полугодието – има задължения, които се обслужват, но Общината отдавна е преодоляла ситуацията, при която задълженията ѝ са били около 20 мил. лева, казва зам.-кметът по финансите Олга Китанова.

Start typing and press Enter to search