ЕК: Без ДДС за стоки и услуги, предоставяни от евроинституциите по време на криза

Европейската комисия предложи да се освободят от ДДС стоки и услуги, които Комисията, органите и европейските агенции предоставят на страните членки и гражданите по време на криза. Получателите може да са държави членки или трети страни, като например национални органи или институции – болници, национални здравни органи или органи за реагиране при бедствия. Стоките и услугите в обхвата на предложеното освобождаване включват диагностични тестове и консумативи за тестване, лабораторно оборудване, лични предпазни средства, палатки, походни легла, дрехи, храна, оборудване за търсене и спасяване на хора, антимикробни средства и антибиотици, кръвни продукти и др. Предложението ще бъде предадено на Европейския парламент за становище и на Съвета за приемане.

Start typing and press Enter to search