ЕК с предупредително писмо до България за националните правила за големи аварии

Европейската комисия изпрати предупредително писмо до България, в което настоява страната ни да подобри националните си правила за предотвратяване на големи аварии, които включват опасни вещества.

Става дума за промяна според европейска директива, която се прилага за над 12 000 промишлени инсталации в ЕС. В обсега ѝ попадат сектори като химическата и нефтохимическата промишленост, търговия на едро с горива и съхранение на горива.

България има два месеца, за да направи необходимото, иначе може да бъде изправена пред съд.

В друго писмо Комисията призовава България да изпълни задълженията си за налагане на конкретни стандарти за замърсяване на околната среда от депата за отпадъци и припомня, че все още действат 43 депа, които не отговарят на стандартите.

До България е изпратено и допълнително мотивирано становище, че не е транспонирала изцяло европейската директива за правото на достъп до адвокат. 

В още едно писмо Комисията призовава България да премахне изискванията за професионалните водачи да представят свидетелство за психологическа годност към шофьорските си книжки. 

Комисията настоява също така страната ни да транспонира правилата на ЕС, които да гарантират, че летищните такси, налагани на авиокомпаниите, се изчисляват според принципите на прозрачност, консултации и недискриминация.

Start typing and press Enter to search