Екоактивисти алармират за сериозни пропуски в управлението на „Натура 2000“

За сериозни проблеми и пропуски в управлението на „Натура 2000“ алармират природозащитници. Според тях е допускано неправомерно изразходване на средства, липсва качествен мониторинг на защитените зони. Твърденията се основават на анализ на разработвания от екоминистерството документ за дейностите и целите в новия програмен период до 2027 година. Страната  ни не извършва полеви проучвания на природозащитното състояние, коментира Петко Цветков от фондация „Биоразнообразие“. „Липсва адекватна и верифицирана научна информация и проучвания, на които да се стъпи“. Затова не се изготвят обективни данни за защитените местности и заплахите към тях, допълва Цветков: „Според министерство на околната среда и неговите доклади не съществува унищожаване на дюни и степи и застрояване на крайбрежието. Не се изсичат вековни гори в нашите национални паркове и планини. Няма бракониерство“. Еколозите откриват пропуски и в планирането на европейското финансиране. Така например за премахването на нетипична храстова и дървесна растителност МОСВ ще изразходва 10 милиона евро, посочва Катерина Раковска от WWF България: „На какво на това се базира, че това е най-важната дейност и за нея трябва да е най-голямата сума, въобще не става ясно“. Неефективното управление на „Натура 2000“ може да доведе до наказателна процедура и прекратяване на европейското финансиране, допълват природозащитниците.

Start typing and press Enter to search