Еколози алармират за пропуски в новия Национален план за управление на отпадъците

НОВИНИЕколози алармират за пропуски в новия Национален план за управление на отпадъците

За пропуски в новия Национален план за управление на отпадъците, алармират природозащитни организации. Според еколозите стратегическият документ за следващите седем години не включва адекватни мерки за намаляването и оползотворяването на отпадъците. Възраженията са описани в писмено становище, изпратено до Министерството на околната среда и водите. Еколозите настояват за повече и по-ясни цели. Алармират, че в документа отсъстват активни мерки срещу намаляването на вредното въздействие на отпадъците, предотвратяване на образуването им и насърчаването на повторното им използване. Подчертана е необходимостта от изграждането на системи за разделно събиране в цялата страна, а не само в общините с над 10 000 жители. Данита Заричинова от “За Земята” посочи: “За момента разделно събиране има в 207 общини. Те са 266”. Акцент е поставен върху морските курортни селища: “Които много често са малки, но всъщност генерират много отпадъци от опаковки. Всеки, който е посещавал Черноморието, забелязва, че има огромна липса на контейнери за разделно събиране”. За да има добър резултат, е необходима и засилена информационна кампания с екологична насоченост: “Повече работа с обществото, да се правят повече обсъждания. Да има информираност”, посочи Заричанова.

Ако сте пропуснали:

Още теми...