Екопротест срещу изграждането на ВЕЦ-ове започват в Босилеград

Протест срещу изграждането на ВЕЦ “Орнич” на Мусулска река организират в Босилеград, обявиха от инициативен граждански комитет „ЕКО КРАИЩЕ”. Община Босилеград е разрешила изграждането на 22-те малки хидроцентрали,  което ще предизвика екопроблеми и нарушаване на биоравновесието в района, обявиха организаторите. Местни природозащитници са подали сигнал до Строителната инспекция в общинското управление в Босилеград с искане да спре незаконните според тях строителни работи по коритото на Мусулска река, поради застрашаване на защитена територия като обиталище на защитени растителни и животински видове и особено на планинска пъстърва и речен рак, които са в Червената книга на застрашени видове. В сряда на 19 май в 16 часа местно време „ЕКО КРАИЩЕ” ще организира граждански екологичен протест в село Мусул на Мусулска река в местността „Орниче” срещу изграждането на водна електроцентрала и унищожаване на околната среда.  От Общината заявиха, че при проектирането на ВЕЦ „Орниче” са спазени всички необходими изисквания и са получени необходимите разрешения. Природозащитни организации, граждански сдружения, рибари и любители на природата започват протести, за да защитават природата и реките от недобронамерените и нагли инвеститори, както с изразяват организаторите. В Сърбия има силно екологично движение срещу безконтролното изграждане на малки ВЕЦ-ове на планинските реки, коментират в Босилеградско.

Start typing and press Enter to search