Има засилен интерес към изкупуването на частни гори

НОВИНИ Има засилен интерес към изкупуването на частни гори

„Има огромен интерес към кампанията и много собственици я чакат с нетърпение. Частните гори у нас са на площ 4 милиона декара, което е около 10 на сто от всички горски територии у нас“. Това коментира пред БНР Елена Величкова, експерт от Министерство на земеделието, във връзка с това, че държавата ще изкупува частни гори в трета поредна кампания. „Досега са изкупени 2819 декара частни земи със среден размер на парцели от 5 дка“. Тази година държавата ще отдели 2 милиона лева за купуване на частни гори, като целта на кампанията е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат поддържани в добро състояние от настоящите им собственици. „Това обяснява и големия интерес на собствениците им към това изкупуване, защото те не могат да ползват тази малка собственост или да имат дивиденти от това. Тази година има облекчени процедури по закупуването. Вече ще се закупуват имоти с максимална площ не от 50 дка, както беше досега, а от 30 дка. Това ще помогне по-голям брой заявени имоти да бъдат закупени. Идеята е да се постигне комасация на горите и затова е важно малките гори да граничат до държавни гори. При сделката е важно собственици да носят копие на документ за собственост и копие на актуална скица на имота от кадастралната карта, а също и да попълнят заявление, което всички съсобственици трябва да го подпишат“, допълни Величкова в предаването „Преди всички“. Величкова посочи още нещо много важно: „Трябва да се попълни и ценово предложение – за да се ориентират за цените, собствениците могат да видят това на сайтовете на съответното Държавно горско стопанство, там горите са описани по вид и място, където растат. Досега собствениците, които са се консултирали с оценители или лицензирани лесовъди, са успели да дадат цени, близки до оценките, и там е постигнат добър резултат“. Още по темата в звуковия файл. 

Още теми...