EVN Топлофикация: Преустройство на сградна инсталация в хоризонтален тип е подходящо и за сгради, които вече не ползват централно отопление

Чрез новия тип хоризонтална инсталация се постига индивидуално потребление на централно парно в сгради етажна собственост

EVN Топлофикация предлага услуга за своите клиенти в Пловдив – преустройство на вертикална сградна инсталация в нова от хоризонтален тип.

Преустройство на вътрешната вертикална инсталация е подходяща както за сгради, в които към момента се използва централно отопление, така и за сгради, в които в миналото е било преустановено централното топлоснабдяване. По този начин клиентите в тях могат отново да използват удобствата на централно парно, но вече чрез монтирана нова, хоризонтална инсталация, която прави услугата индивидуална.

При интерес от дадена сграда EVN Топлофикация извършва проучване и безплатен оглед. Дружеството предлага възможност за разсрочено плащане на дейностите по преустройство: в общите части и вътре в апартамента. Услугата се предлага за топлофицирани сгради в Пловдив.

При хоризонталните отоплителни инсталации има само един вертикален щранг, който минава през обща част на всеки етаж (например може да бъде в сервизно помещение или стълбищна площадка). От този щранг излизат индивидуални разклонения към всеки апартамент. На входа на апартамента се монтира уред за индивидуално измерване на топлинната енергия (индивидуален топломер).

EVN Топлофикация напомня какви са предимствата на хоризонталната отоплителна инсталация за клиентите:

  • отпадат вертикалните щрангове за отопление в апартаментите
  • индивидуално отчитане на консумацията чрез един уред (индивидуален топломер), който се монтира до входа на жилището
  • отпадат разпределителните устройства (ИРУ) от всеки радиатор
  • намаляват се разходите за енергия за сградна инсталация до незначителни
  • без изравнителни сметки
  • без влизане в имота за отчитане
  • елиминира се възможността за кражби на топлинна енергия
  • нова и надеждна отоплителната инсталация в сградата с по-дълъг живот
  • апартаментите, които не желаят да ползват услугата, могат да не се включат.

EVN Топлофикация реконструира вертикална сградна инсталация в хоризонтална в 7-етажна сграда в гр. Пловдив през 2015 г. С това средният разход на апартамент за енергия за сградна инсталация след 3 отоплителни сезона се намали с внушителните 85%.

Дружеството напомня, че централното топлоснабдяване е сред най-екологичните, комфортни и безопасни начини за отопление.

ЕVN Топлофикация
тел. 0700 1 7898

Start typing and press Enter to search