Европейската комисия може да глоби България заради такса смет

България може да бъде санкционирана от Европейската комисия заради неприлагане на принципа „замърсителя плаща“ при определянето на такса смет, съобщиха днес от Българската стопанска камара. Организацията е подала жалба до ЕК срещу определянето на таксата за битови отпадъци (ТБО) в България на основата на стойността на имота или балансовата стойност на активите вместо на количеството генерирани отпадъци.

В писмо до БСК от ЕК уточнили, че вече е направено проучване за прилагането на принципа „замърсителят плаща“ във всички държави – членки на ЕС, включително и България. Резултатите от него са в процес на обработка.

„Комисията няма да се колебае да предприеме действия срещу държавите членки, в които националното законодателство и/или практика не са в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, се казва в писмо от Главна дирекция „Околна среда“ на ЕК до БСК.

В писмото си от комисията казват, че е извършено обстойно разглеждане на жалбата и е установено, че българското законодателство предвижда конкретни мерки за прилагане на принципа „замърсителят плаща“ от 2015 г., но националните власти няколко поредни години отлагат влизането в сила на тези мерки.

„Според информацията, с която комисията разполага, последните изменения на Закона за местните данъци и такси осигуряват подходяща методология за изчисляване на таксата за битови отпадъци. За съжаление националните власти решиха още повече да отложат влизането в сила на съответните разпоредби – до 2022 г.“, се уточнява в писмото.

Поради факта, че вече е извършено общоевропейско проучване на проблема, службите на комисията са взели решение да прекратят разследването по повод жалбата на БСК, но ако е необходимо, ще предприемат действия срещу България по тяхна инициатива.

От БСК припомнят, че от 2003 година полагат усилия да бъде променен начинът на изчисляване на ТБО, вкл. чрез предложения за нормативни промени, официални становища до всички компетентни институции, съдебни процедури и пр. В резултат през 2015 г. нормативно проблемът е решен, но влизането в сила на законовите промени се отлага неколкократно, като последният срок е 2022 г.

Оттогава общините сами ще избират между три варианта за изчисляване, основани на принципа „замърсителят плаща“ – на база брой живеещи на адрес, на вместимост на съдовете или на генерирани отпадъци. Основа за определяне на таксата ще бъде количеството на смесените битови отпадъци, което на практика означава, че потребителите ще бъдат стимулирани да разделят отпадъците си./скандал бг

Start typing and press Enter to search