Предприемачеството – от малките стъпки до големия успех
Гост: Божил Добрев – Директор на Научноизследователски сектор към СУ “Св. Климент Охридски”

- РЕКЛАМА - евтин куриер