Езиковата бариера – основна пречка за наемане на работници от трети страни у нас

НОВИНИ Езиковата бариера - основна пречка за наемане на работници от трети страни...

Езиковата бариера и липсата на информация за трудовите и осигурителните права на друг език, освен на български, са сред основните проблеми при наемането на работници от държави извън Европейския съюз у нас. Това показва изследване на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ за достъпа до пазара на труда на граждани от трети страни. Заради невъзможността да общуват свободно помежду си често кандидатите за работа от страни извън ЕС и работодателите ползват преводач или общ език – най-често руски или английски, каза за „Хоризонт“ главният експерт “Пазар на труда” в КНСБ и национален координатор на европейската мрежа за граждани на трети държави Атанаска Тодорова. “Няма достъпна информация на различен от българския език – както в държавните структури, така и на работните места. Най често те използват като източник интернет страници или свои приятели, или НПО сектора, който ги подпомага в това да се установят в България”. Над половината от анкетираните, които в момента работят в България, посочват като причина да дойдат по-високото заплащане тук в сравнение с държавата по произход: “Но пък като следваща причина за напускане на държавата ни, посочват отново по ниското възнаграждение, което може да получат спрямо друга държава членка на ЕС.” Хората с разрешително за работа у нас са предимно с висше или средно образование. “Хората, търсещи закрила или получили международен статут, са най-вече със завършено начално образование и след това със средно образование”, уточни Тодорова.

Още теми...