Финансовото министерство ще осигури допълнителни средства за машини за гласуване

Министерството на финансите се ангажира да осигури допълнително средства за ЦИК след сключването на договор за доставка на допълнителни машини за гласуване. ЦИК прие тази вечер решение да обяви нова обществена поръчка чрез пряко договаряне и без предварително обявление за осигуряване на логистика и поддръжка на машините за гласуване за частичните кметски избори на 27 юли и за парламентарните на 11 юли. Максималната прогнозна стойност на обществената поръчка е 4,35 милиона лева, която не може да бъде превишавана. Заместник-председателят Емил Войнов обоснова цената с тежката ситуация, в която е поставена Комисията, а именно – да преговаря с търговец без конкуренция, който има монополно положение на продукта който предлага, като има предвид  фирмата “Сиела Норма”. 

Start typing and press Enter to search