Фонд „Земеделие” приема проекти за инвестиции в лозаро-винарския сектор

НОВИНИ Фонд „Земеделие” приема проекти за инвестиции в лозаро-винарския сектор

От днес Фонд „Земеделие” започва да приема проекти по мярката за инвестиции в предприятия от лозаро-винарския сектор. Общият бюджет по мярката е над 34 млн лв., а максималната стойност на един проект не трябва да надхвърля левовата равностойност на 800 000 евро.Финансовата помощ цели да адаптира винарските предприятия към изискванията на пазара и да повиши конкурентоспособността им. Допустими са инвестициите за нови съоръжения за производство на вино, както и строителни работи по изграждане на сгради. Таванът за финансиране на един проект е до 800 хиляди евро, а за целия период на националната програма за подпомагане на сектора един кандидат не може да получи повече от 2 млн. евро. От фонда напомнят на кандидатите, че трябва да имат предварително записан час за подаването на проекта, за да се спазват противоепидемичните мерки.  

Още теми...