Фонд „Земеделие“ приема заявления за компенсиране на загуби от пандемията

Фонд „Земеделие“ започва от днес да приема заявления за подпомагане по  антикризисната Covid мярка за компенсиране на загубите, които фермерите претърпяха заради пандемията. Бюджетът  на мярката е близо 15 млн. лв. Документи за извънредното подпомагане за земеделските стопани по мярка Covid-1 ще се приемат в общинските служби по земеделие. На финансиране подлежат фермери от секторите „Плодове и зеленчуци“, „Маслодайна роза“, „Винени лозя“, „Декоративни растения“ и „Животновъдство“, в това число говеда, биволи, овце и кози. Важно е да се знае, че при този прием могат да кандидатстват земеделци, които или до момента не са подавали заявления за подпомагане, или за подавали, но не са били одобрени за финансиране. Задължително е заявителите да са регистрирани като земеделски производители. По Covid мярката един земеделец може да получи не повече от левовата равностойност на 7000 евро. Финансовата помощ се изплаща под формата на еднократна сума. Крайният срок за подаване на документи е 4 юни.

Start typing and press Enter to search