Фондът на фондовете подписа договор с финансовия посредник за изпълнението на Фонд мецанин/растеж

НОВИНИ Фондът на фондовете подписа договор с финансовия посредник за изпълнението на Фонд...

Фондът на фондовете подписа договор с избрания финансов посредник за изпълнението на Фонд мецанин/растеж. Средствата за него са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.Фондът ще подкрепя малки и средни предприятия с инвестиции в размер между 4,9 млн. до 13,7 млн. лв. Чрез него ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за тези от тях, които са с потенциал за растеж и търсят възможности за разширяване на дейността си.

Още теми...