Галерия Аросита представя / ‘AROSITA’ Gallery presents

 

СЛАВЯНСКА СЮИТА  / SLAV SUITE

живопис / painting

Николай Петков / Nikolay Petkov

  1. 05. 2020 – 01. 06. 2020.

 Едно напомняне, че славяните могат и други танци, освен марш; че Чайковски е не по-малко славянин от Бжежински

As a reminder that Slavs can do also other dances, besides march; that Tchaikovsky is a Slav no less than Bzhezhinsky.

Изложбата включва 22 акварела с размери между 30 и 42 см, рисувани през 2016-17г., и назовани Цветно поле, Синя яка, прав ъгъл, Конструкция А, В, CКолонаДисциплина, Арт терапия, Три потока, Ред, Прегръдка  A, BДвижения, Подвижен екран, Криле, Есенна къща, Кръжене, Махало A, BАврора, Чертеж, Проект.

The exhibition consists of 22 watercolors with sizes between 30 and 42cm, painted in 2016-17, and titled Blue collar, right angle, Color field, Construction  A, B, C, Column, Discipline, Art therapy, Three streams, Order, Hug A, B, Movements, Moving screen, Wings, Autumn house, Circling, Pendulum A, B, Aurora, Blueprint, Project.

София, ул. Врабча 12 Б/ Sofia, ‘Vrabcha’ Str. 12 B