Глифозат в бирата! Същата съставка, която се съдържа в Раундъп…

Адвокат

Жени Михайлова 

във фейсбук:

Глифозат в бирата! Марките, в които се съдържа токничният хербицид /произвеждан от Монсанто, а след сливането – за който е отговорна и компанията майка Байер/, са изброени в статията, като голяма част от тях се продават и в България! Същата съставка, която се съдържа в Раундъп и която множество специалисти свързват с появата на рак …

Вижте повече:

https://www.ecowatch.com/glyphosate-beer-wine-2630077686.html

от фейсбук

Start typing and press Enter to search