Гост: Александър Владимиров – общински съветник във Враца