Готвят изменения в наредба

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за реда за упражняване правата на собственост на община Враца в търговските дружества, обсъдиха на заседание постоянните комисии към местния парламент. Промененият подзаконов акт беше приет на първо четене, сега предстои окончателното му одобрение.

Start typing and press Enter to search