График за изплащане на обезщетения, пенсии и майчинство март 2019

Дати за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност и майчинство март 2019

*Забележка:

Обезщетенията за болест и майчинство се изплащат до 10
работни дни след постъпването в НОИ на коректни данни от лекарите и от
осигурителите. Обезщетенията, отнасящи се за периоди по-дълги от един
месец, се изплащат до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се
отнасят. Посочените дати са датите, на които сумите постъпват по банковите
сметки на бенефициентите.

Дата за изплащане на обезщетения за безработица
*Забележка: Обезщетенията за безработица се изплащат за предходния
месец

Дата за изплащане на обезщетения за бременност и раждане и отглеждане на
малко дете за предходния месец (февруари)

Start typing and press Enter to search