Във втората част на предаването ще видите интервю с Боян Рашев, експерт по управление на околната среда и ресурсите на теми: Зелената сделка на ЕС и последствията за България и Търговията и преработката на отпадъци.

- РЕКЛАМА -