ИНОВАТИВЕН ЧАС”КЛАСНА СТАЯ НА МЕЧТИТЕ” ВЪВ II “Б” КЛАС Г-ЖА РАДА ДИМИТРОВА 03.12.2019 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ” НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ”ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” СТАРА ЗАГАРА