Подадени са 55 иска за обявяване в несъстоятелност заради неизплатени заплати

БНТ

55 искови молби за обявяване в несъстоятелност на дружества заради неизплатени заплати са подадени за година, съобщиха от Инспекцията по труда. Единадесет от тях са внесени от началото на годината.

Сумата на установените от контролните органи на Инспекцията забавени възнаграждения през първите три месеца на 2019 г. е почти наполовина по-малка в сравнение със същия период на 2018 г.

За януари – март са установени 3.8 млн. лв. забавени възнаграждения, а изплатените след намесата на Инспекцията, включително и за стари периоди, са 2.9 млн. лв.

Година по-рано забавените възнаграждения са били 8.2 млн. лв. Намалява и средният брой на ощетените работници, който през тази година е 2208 души, а през миналата е бил 4191 души.

От миналия март Инспекцията по труда може да инициира обявяване в несъстоятелност или откриването на производства по несъстоятелност на работодатели, които бавят възнаграждения на поне 1/3 от работниците си за повече от два месеца.

Общо 23 дружества са обявени в несъстоятелност, а за осем е открито производство по несъстоятелност според решенията на първа инстанция. Три молби са отхвърлени, защото работодателите са изплатили изцяло забавените възнаграждения.

Start typing and press Enter to search