До  Президента  на  Р. България

До Комисарят по Правосъдие в ЕК

До    Министър – Председателят

До Министъра на Правосъдието

До Комисията по правни въпроси към НС

До Комисията за борба с корупцията към НС

До  българските  медии

относно Корупцията в България

КОРУПЦИОНЕН  АНАЛИЗ

или  анализ на корупционни практики и похвати

България е всред най-корумпираните държави в света, заради изключително корумпираната си съдебна система. Този извод е следствие на внимателен и задълбочен анализ на реалността в страната и е изцяло базиран на документи.

Корупцията в България нямаше да бъде в такива размери и на такова високо ниво ако съдебната система беше конструирана да осигурява справедливост и да нанася необходимите на обществото корекции.

Всяка една система в този свят е реално застрашена от грешки.

За да бъдат отстранени грешките са предвидени различни по функция и устройство системи, чиято цел е да откриват, диагностицират и коригират допуснатите грешки или да изпращат необходимите сигнали до други външни системи, които да коригират системата, която е допуснала съответните грешки.

Какво е устройството на системите, които трябва да коригират Корупцията в съдебната система на България?!!

Устройството е сбъркано по рождение – т.е. създадено е така, че да няма реален резултат от евентуална борба с корупцията в съдебната система.

Резултатът – представете си автомобил, на който някой зъл гений е заменил спирачката с втори педал за газта. Налага се да спрете – натискате “спирачката” и автомобилът ускорява още повече. Катастрофата е неизбежна…

ЗАЩОТО  НЯМА  СПИРАЧКА  за  Корупцията в съдебната система на България.

Корупцията в съдебната система е на всички нива и е обхванала всичко – съдии, служители… в т.ч. и подсистеми, които трябва да осигуряват правилната работа на съда.

Това важи за инспекторатът; важи за прокуратурата; важи и за върховните съдилища, в т.ч. и Върховният Административен Съд (ВАС).

В самолетите има най-различни датчици, които да отчитат височина, наклон, температура, налягане и т.н. Понякога, за съжаление, се случва така че някой датчик отказва и самолетът пада. Затова в най-модерните самолети ключовите датчици са дублирани, при някои модели дублирането е двойно, тройно или четворно. Отделна система следи за това дали датчиците имат еднакви или сходни показания. Ако някой датчик ‘противоречи’ на другите – контролна система генерира съобщение за ГРЕШКА. Тогава друга система, външна от тези контролни системи, трябва да бъде арбитър. Понякога тази външна система е пилотът.

С такива похвати инженерите са постигнали висока надеждност на въздухоплаването.

С такива похвати инженерите са постигнали и висока надеждност на компютърните системи. НО  в  България, въпреки че проблемите с КОРУПЦИЯТА застрашават с падане от високо, никой не иска да се поучи от челният опит на човечеството.

Както при автомобилите, както и при самолетите, има една точка след която катастрофата е неизбежна.

Нима някой си мисли, че НАРОДЪТ обича корупцията?!!

Точно Корупцията стои в основата на всички беди за България.

Съдебната система е тази, която трябва да внесе корекции в поведението на юридически и физически лица и организации. НО Корупцията пречи това да се случва.

Ако на един престъпник му се размине веднъж – той повтаря престъплението си. Друг вижда и също извършва престъпление и когато му се размине той също повтаря престъплението си.

Така се стига до неудържимо растяща геометрична прогресия на престъпността.

Същото е и когато се касае не за престъпления по смисъла на НК, а за нарушения на действащи закони или законови разпоредби.

Съдебната система е тази, която би трябвало да коригира нередностите, но когато самата тя е обхваната от корупция се получава така, че вместо спирачка се ‘дава газ до дупка’ и на престъпността и на нарушенията на законите.

Историята показва, че всяко търпение си има граници.

Практиката подсказва, че когато огънят се остави да гори твърде дълго – опустошението е тотално.

Това, което бе допускано в продължение на цели 30 години нанесе такива огромни щети на Народът на България, че ще бъдат необходими няколко десетилетия за да бъдат излекувани нанесените рани.

***      Едно от най-лошите и грозни последствия касае най-младите българи – тези, които са бъдещето на България – реалността  в  страната  буквално крещи:

“ако искате да преуспеете в България – изучете корупцията и я използвайте за постигането на целите си”.   

 

Това  е  ПОСЛАНИЕТО,  което  НАСТОЯЩЕТО  ОТПРАВЯ  КЪМ  БЪДЕЩЕТО.

Такава държава не я очаква нищо добро.

В България – тези, които трябва да се борят с корупцията правят тъкмо обратното:

вместо  да  гасят  пожарът  с  вода – те  го  “гасят” с бензин.

Така КОРУПЦИЯТА се развива, усъвършенства и мултиплицира.

Грешка в един датчик може да свали самолет, а какво би се случило ако всички датчици откажат. В самолетът наречен България всички датчици дават грешни показания и показват грешен път.

Всички системи, които трябва да се борят с Корупцията в България НЕ работят, защото не са създадени да работят, а да съдействат за прикриването на Корупцията и за нейното процъфтяване.

Когато хванат един престъпник, той първо се опитва да подкупи онзи, който го е хванал.

Ако не успее – предлага подкуп на разследващите; ако и там не успее – подкупва прокурорът; ако не успее – подкупва съдията; ако и там не успее подкупва съдия от апелативен съд … или съдия от Върховен съд. На всяко следващо ниво подкупът е все по-висок. Така че, най-големи са подкупите във върховните съдилища.

На практика – прокуратурата в България се е превърнала в надеждна защитна система за престъпността, т.е. система, която защитава престъпниците – това важи с особено голяма сила за престъпността по високите етажи на властта.  И точно това е причината преходът към демокрация да се превърне  в   преход към Корупция.

Отговорността и вината на прокуратурата за огромната  Корупция  в страната е безспорна.

Народът на България не си прави никакви илюзии, че прокуратурата ще победи корупцията.

Прокуратурата не може да се пребори с корупцията докато е в рамките на съдебната система.

За да има реални коригиращи мерки – системата, която трябва да отчита и анализира ‘некоректно’ поведение трябва да бъде външна за системата, която трябва да коригира.

Затова засега прокуратурата не може да се бори с корупцията в съдебната система.

Инспекторатът също не може да се бори с корупцията в съдебната система.

На практика не съществува никаква система, която да се бори с корупцията в съда.

Затова съдебната система е най-корумпираната държавна система на България.

***      И точно КОРУПЦИЯТА в съдебната система осигурява надеждно развитие на корупцията във всички останали държавни системи и най-вече на Корупцията по високите етажи на властта.

България спешно се нуждае от независими външни коригиращи системи – не подсистеми, а отделни независими външни системи за реална борба с корупцията – системи, които са законово регламентирани и които се отчитат за дейността си пред Народа.

В ерата на електронните комуникации отчитането на дейността директно пред обществото не е никакъв проблем.

 

Малко по-различен е въпросът с отчитането на Корупцията, особено когато става дума за Корупция в съдебната система, и най-вече когато се касае за корупция във Върховните съдилища.

Съществуващите методи за борба с Корупцията са тотално остарели и не дават никакви резултати.

Време е България да се поучи от световният челен опит и да внедри качествено нови системи за борба с Корупция – модерни и надеждни системи, които да гарантират успешни и бързи резултати.    Не резултати след много години, а РЕЗУЛТАТИ СЕГА.

Доброто на модерните системи е че са непознати на корупционният свят и трудно ще бъде открит способ за тяхното заобикаляне.

Това в съчетание с директно отчитане на дейността пред обществото представлява гаранция за успех и реални резултати във възможно най-кратки срокове.

Народът на България се нуждае от това.

България се нуждае от това.

… и държавата също се нуждае от това.

Всяко забавяне води към точката, след която катастрофата е неизбежна.

Разбира се, преди всичко трябва да бъде осигурена и гарантирана борбата с корупцията в съдебната система и най-вече с недосегаемите върховни съдии.

Досега в България никой дори не смееше да говори за корупция в съдебната система, какво остава за Корупцията във Върховните съдилища.

***      Особено внимание трябва да се обърне на Корупцията във Върховният Административен Съд.

Именно Корупцията във ВАС е тази, която закриля тежките нарушения срещу законността в страната, допускани и/или системно извършвани от стопански субекти, организации и органи, които би трябвало да са коректив на държавата.

Корупцията съществува от хиляди години и с времето непрекъснато се е усъвършенствала.

Срещу съвършена корупция трябва да се изправи съвършена Анти Корупционна Система (АКС).

Прокуратурата не е такава система и няма да бъде докато е в рамките на съда.

В действителност, в България не съществува АКС, която да е в състояние да се справи с корупцията в съдебната система.

Не съществува и АКС, която да може да се бори с корупцията по високите етажи на властта.

Една съвършена АКС трябва да може да се бори, както с корупцията в съдилищата и прокуратурата, така и с корупцията на държавните и общинските органи.

Това не е невъзможно. Напротив – възможно е, не е трудно за реализация; както и за контрол.

***      Една съвършена АКС трябва да работи напълно ПРОЗРАЧНО. Това също е възможно и никак не е трудно за реализация.

Общото между съдилищата, прокуратурата, държавните и общинските органи е, че издават актове и др. документи и именно в тях остават корупционни следи, които не могат да бъдат изтрити.

Модерната АКС не разчита корумпираният съдия да бъде хванат в момента, когато взима подкуп. Нито разчита на това подкупващият да го ‘изпее’.

Модерната АКС разчита следите от корупцията в съответните документи.

И става така че, след като бъде създадена и приложена модерната АКС променя нагласите на цялото общество – всички научават, че това е като зло страшно куче, което не може да бъде залъгано с кокъл и което е вярно до смърт на стопанинът си.  А стопанинът на това куче е Народът.

Това прави модерната АКС изключително полезно средство без аналог, което не само, че се бори с корупцията, но има и невероятно превантивно действие, особено що се отнася до Корупцията в съдебната система и Корупцията по високите етажи на властта.

Ето от такава АКС се нуждае България и може да я получи стига да поиска.

Разбира се, всички онези, които си служат с корупционни похвати ще бъдат против.

Това се отнася до корумпираните във ВСС, корумпираните високо стоящи държавни функционери, както и до лобито  в  НС, което носи основната вина за съществуващото тежко и почти непреодолимо състояние на корупционни зависимости в България.

Но!   Няма нищо невъзможно и не съществува пречка, която да не може да бъде преодоляна от един народ – особено в ерата на електронните комуникации.

Инициативата за въвеждането на нова модерна АКС може да дойде ‘отгоре’ или да бъде изискана ‘отдолу’.

Изискването ‘отдолу’ може да стане с различни средства, някои от които може и да не са съвсем приемливи.

В крайна сметка най-неприемливото е да продължаваме да се примиряваме със все по-разрастващата се Корупция в България и най-вече с Корупцията в съдебната система и Корупцията по високите етажи на властта.

Ако положението спешно не се промени, ако спешно не се тръгне в правилната посока – КАТАСТРОФАТА  е  неизбежна.

НАРОДЪТ  на  България  заслужава  по-добра  държава.

НАРОДЪТ  на  България  заслужава  съдебна  система  без  корупция.

НАРОДЪТ  на  България  заслужава  надеждна, модерна и безотказна АКС, която да го изведе от корупционното блато, в което е затънал.

Гражданите на България заслужават добър живот и справедливост.

Но, корупцията в съдебната система води до все повече неправди и все повече нарушения на законите; води до увеличаване на престъпността.

Нима само по себе си едно корупционно деяние не е престъпление срещу Народа.

Корупцията в България се развива и усъвършенства необезпокоявано вече цели 30 години.

***      Да се продължава да се води ‘борба’ с  Корупцията с досегашните методи и средства, които не дават никакви резултати, би могло да се окачестви или като погрешно управленско решение или като глупост.

Ако едно нещо не се получава – всеки нов опит – в същата посока, със същите средства – си е  чиста глупост – освен когато е зле прикрита тарикатщина.

Ако един народ се нуждае от реални действия, а бива залъгван отново и отново, че този път щяло да се получи защото бил сменен някой си или било променено нещо си – това се нарича ЛИЦЕМЕРИЕ.

Лицемерието спрямо Народа е особен вид КОВАРСТВО, което граничи с геноцид. Сякаш някой зъл българин иска да изтреби българите.

Историята познава такива случаи, когато напр. един ‘ариец’ с еврейски произход пожелал да изтреби евреите, защото пречели на гениалните му планове и защото това перфектно пасвало на собствените му стремежи.

Българите ли са най-глупавият народ на света или просто им е драго, че в такова отвратително нещо  като корупцията  са толкова по-напред от другите?!!

Нито едното, нито другото.

Историята не прощава на лицемерите; не прощава на коварните; не прощава и на страхливите.

А тези, които се борят биват запомнени с добро.

И така, ако искаме да има справедливост в обществото – трябва да се захванем здраво с Корупцията в съдебната система, и най-вече с корупцията във ВАС.

Всеки акт и всяко решение може да бъде разгледано под светлината на една особена Анти Корупционна лампа (АКЛ).

***      АКЛ  е  метод  за  диагностика.

Чрез този метод се разкриват вероятни корупционни подбуди, които в определени обстоятелства могат да доведат и/или са довели до погрешни решения.

АКЛ  е  безотказен  и  безкомпромисен  метод.

АКЛ  има  PRE  и  POST  функции.

В  единият  случай  играе  превантивна  роля  за  недопускане  на  погрешни  решения,  а  в  другия – е  съществен  ключов  фактор  за  разкриването  и  разобличаването  на  корупционното  деяние.

АКЛ  е  приложим  както  за  борба  с  корупцията  в  съдебната  система  и  прокуратурата,  така  и  в  борбата  с  корупцията  във  всички  държавни  и  общински  органи.

АКЛ  е  изключителен  в  борбата  с  корупцията  по  високите  етажи  на  властта.

АКЛ  е  важна  съставна  част  от  модерните  АКСистеми.

Същността на АКЛ е гениално проста и точно заради това действието й е безупречно и безотказно.

Колкото по-сложно е едно нещо – толкова по-голям е рискът от грешки.

Действието на  АКЛ  се  свежда  до кратки, ясни критерии за оценка на корупционни мотиви.

Не някакви си сложнотии, които хората не разбират; нито приказки за антикорупционни интегритети; нито някакви дебели книги пълни с инструкции за това как да се борим с корупцията.  Нищо от тези не води до реални резултати.

***      Необходими са кратки, ясни критерии – критерии, които всеки може да запише на листче с големината на кибритена кутийка.

КРИТЕРИИ  ЗА  ИДЕНТИФИКАЦИЯ  НА  КОРУПЦИОННИ  МОТИВИ:

(посочените по-долу критерии са извлечени от практиката)

  1. ЛОГИКА (определя валидността на изводите);
  2. ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ;
  3. „ПОЛЗИ”.

ТРИ  ЯСНИ  ЕЛЕМЕНТАРНИ  КРИТЕРИЯ.

  1. Ако едно съдебно решение (прокурорско постановление, администра-тивен акт, ) е лишено от логика; или има отделни части, които са лишени от логика; или има нелогични изводи; или нелогични пропуски; или други елементи, в които няма логика – това е първият белег за корупционни мотиви.
  1. Ако има  и  части, които са в противоречие с действащи (или действали, но приложими към казуса) законови разпоредби, правилници или методики – това е вторият белег за корупционни мотиви.
  1. Ако от  съответното решение, постановление, административен акт (или друг официален документ) определени физически или юридически лица или органи имат конкретна изгода; или ако чрез това решение, постановление или акт се предотвратява търсене на определена със закон отговорност; или ако се препречва пътят на справедливостта – това е третият белег за корупционни мотиви.

ТРИ  КОНКРЕТНИ, ЯСНИ  ЕЛЕМЕНТАРНИ  КРИТЕРИЯ:

  1. ЛОГИКА;
  2. ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ;
  3. „ПОЛЗИ”,

на базата на които да се оценява крайният продукт от дейността и на съдиите, и на прокурорите, и на членовете на КЗК и на инспекторите към ВСС и …

(съдебна реформа в действие)

От корупцията винаги има полза за някого,  а за останалите  остава вредата. „Ползите” са за конкретни лица, фирми, организации или органи.

Представената таблица би могла малко да се разшири, но целта на това представяне е да се добие конкретна представа за това как войната с корупцията може да се сведе само до прости бинарни елементи,  или с думи  –  ДА  И  НЕ.

ТАКА Е ЗАПИСАНО И  В  БИБЛИЯТА:

          „Да – да; Не – не”.

Болшинството от случаите на корупция в България се свеждат до чудовищна липса на логика и законосъобразност, съчетани със зле прикрити ‘ползи’.

 Именно това оставя трайно впечатление на тотална липса на справедливост.

Някой прави нещо, което е незаконосъобразно, а друг (най-често съдия, прокурор или член на комисия) урежда документ, който удостоверява, че няма нарушение; или често се стига до документ, чрез който се създават непреодолими препятствия и се препречва пътят на справедливостта.

Такива са болшинството от случаите и действащата законова уредба НЕ СЪЗДАВА възможности за преодоляването на тези препятствия, както и за реализирането на ГАРАНТИРАНИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА ПРАВА.

Решението налага ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  ПРОМЕНИ  В  ЗАКОНОВАТА  УРЕДБА.

          Разбира се изводите от приложението на тези критерии трябва да водят  до  необходимите  последващи действия за корекция на съответното решение.

            В момента в България има една система, която се състои само от ‘свещени крави’ и никой няма право да и се меси.

            Системата е  със самоконтрол, т. е. вътрешна подсистема контролира самата система, само дето този контрол е на ужким.

***      Всеки, които разчита една система сама да контролира себе си е или наивник, или глупак, или е заинтересован да няма реален контрол.

Външният контрол е този, който дава реални резултати, а вътрешният е за заблуда.

Съдебната система на България в момента е най-корумпираната система, но това човек може да разбере само когато реално се сблъска с интересите на корумпирани съдии, прокурори и …

В България няма по-корумпирана система от съдебната

а  Корупцията в съдебната система подхранва всички злини.

Затова … на българите им е необходим

Закон за въвеждане на Критерии за Идентификация на Корупционни Мотиви    или

Закон за Корупционните Критерии  (ЗКорК).

       (съкр. би могло да бъде и ЗКК, но т.т. ЗКК е съществувал и отменен, за да не се стига до недоразумения е по-добре да бъде  ЗКОРК или ЗКорК)

Дори само страхът от разобличаване по ЗКорК би имал реален превантивен ефект – би предотвратил доста гаври със Закона и би намалил количеството на ощетените, а реалните действия по този Закон ще доведат до драстично намаляване на корупцията – няма да изчезне напълно, но ще бъде сведена до приемлив минимум, като ще са налице и инструменти за последваща КОРЕКЦИЯ НА ПОРОЧНИТЕ РЕШЕНИЯ.

***      ЗКорК трябва да бъде приложим и да се прилага и по отношение на дейността на адвокатите.

Не са редки случаите когато адвокати предават интересите на своите клиенти, водени от лични корупционни подбуди.  Поради това корупционните критерии трябва да се прилагат и по отношение на всички документи, които са изготвени и/или подписани от адвокат, а уличените в корупция по ЗКорК трябва да отговарят както за нанесени щети, така и за пропуснати ползи.

Голяма част от корупционните сделки в съдебната система, всъщност, се уреждат от адвокати. Това превръща корумпираните адвокати в много съществена част от корупционните процеси.

В някои случаи корумпираните адвокати действат против интересите на своите клиенти, а в други уреждат клиентите си със съответното изгодно за тях съдебно решение, като се явяват преки посредници между клиентите си и съответните корумпирани съдии.

И разбира се в съответните корупционни среди се знае кой адвокат къде какви позиции има и къде какво може да уреди. В немалко случаи “тарифите” също са известни предварително.

За съжаление горепосоченото е само част от глобалната картина на беззаконието в България.

***      Налице е още една твърде тревожна тенденция, която ПРЕВРЪЩА  ПРАВОСЪДИЕТО  В  ПРИВИЛЕГИЯ  за  определена  прослойка  от  обществото.

Високите  държавни  такси  не  са  по  силите  на  повечето  граждани  на  Р. България.

Не стига, че  имаме  изключително  нисък  стандарт на  живот;  не  стига, че  здравеопазването  се  е  превърнало  в  нещо  недостижимо  за  огромна  част  от  обществото; а  за  капак  на  всичко  бедните  трябва  да  бъдат  и  лишени  от  правосъдие.

Ако един гражданин е ощетен, напр. от един монополист, и с наличните  си  средства  едвам  преживява – трябва ли да бъде обречен да страда и заради това, че ПРАВОСЪДИЕТО  СЕ  Е  ПРЕВЪРНАЛО  В  ЛУКС.

Не може да бъде отминато с безразличие и изискването жалби да бъдат приподписвани от адвокат.

Само адвокатите ли познават Законите в България?!!

Нима е невъзможно всеки гражданин, който пожелае да се запознае със съответната законова материя и сам да защитава своите интереси?!!

А какво би се случило, ако в неговият град всички адвокати са корумпирани?!!

Тогава явно човекът трябва да избира между един корумпиран и друг корумпиран адвокат и да се надява, че може би няма да бъде измамен.

ПРАВОСЪДИЕТО  НЕ  ТРЯБВА  ДА  БЪДЕ  ЛУКС  САМО  ЗА  БОГАТИТЕ  И  КОРУМПИРАНИТЕ.

ГРАЖДАНИТЕ  НА  БЪЛГАРИЯ   ЗАСЛУЖАВАТ  ЧЕСТНО  ОТНОШЕНИЕ  И  ИСТИНСКО  ПРАВОСЪДИЕ.

***      Особено внимание трябва да се отдели на Корупцията  във  ВАС,

т.к. от нея пряко зависи Корупцията в такива важни регулаторни органи като Комисията за Защита на Конкуренцията (КЗК).

            Корупцията в КЗК  не би могла да просъществува необезпокоявано толкова дълго време ако я нямаше Корупцията във ВАС.

            На практика Корупцията в КЗК и ВАС е като водата при скачените съдове – колкото по-високо е нивото на Корупцията в КЗК – толкова е по-високо и нивото на КОРУПЦИЯТА във ВАС и от това пряко страда икономиката на страната.

            Що се отнася до КЗК още от 2008-ма г., когато влиза в сила новият Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК), Комисията си позволява редовно и грубо да погазва неговите разпоредби и това винаги е във вреда на дребният и среден бизнес, но  в услуга  на  фирмите с монополно или господстващо положение. Резултатът е слаба конкурентно неспособна икономика.

            Това не би било възможно  без  активното корупционно  съдействие  на  корупционерите  във  ВАС  (в т.ч. и съдии и служители на ВАС).

* Не са рядкост и случаите, когато дадено решение на ВАС е постановено погрешно заради липсващи или разбъркани страници на жалбата или приложените към нея материали, което разбъркване (или липси) уж било по вина на служители     и  …  съдиите нямали вина за това, което

            …  показва убедително, че КОРУПЦИЯТА  във  ВАС  е  изключително добре структурирана и организирана, като са взети всички възможни мерки за да се измъкнат сухи от водата, ако стане доста напечено,   както в момента  е  с  …  една друга вода.

            ЛОШОТО е, че законите в България не дават възможност това положение да се промени, а изводът е:     необходимо  е  въвеждането  на

                        Закон за Корупционните Критерии  (ЗКорК).

***      И да не забравим, че Корупцията в КЗК и пряко свързаната с нея Корупция във ВАС трябва да бъде поставена в отделна категория. Колкото по-големи са интересите и колкото по-високи са санкциите – толкова по-голяма е Корупцията.

В КЗК са изобретили нови подходи за защита на интересите на големите играчи на пазара. За успешната реализацията на един от тези подходи КЗК си служи с един древен трик  – “объркай ги” – за целта на официалната страница на Комисията е публикувана невярна и подвеждаща информация, което в последствие се използва за мотивиране на откази. Нещо повече, същата тази невярна и подвеждаща информация се използва и от ВАС за обосноваване на погрешни решения.

Горепосоченото е надлежно документирано и представлява убедително доказателство за теорията на скачените съдове – само дето не става дума за вода, а за друга една субстанция, наречена със звучното име КОРУПЦИЯ; и т.к. Корупцията в Р. България е на завидно високо равнище – в този материал е с ГЛАВНА-та буква  К – К като Корупция,  или по-точно:

К  като Корупцията   в   България.

  България  се  нуждае  от  спешни  промени  СЕГА!   УТРЕ  ЩЕ  БЪДЕ  КЪСНО!

Всичко написано в този материал е базирано на документи, които ще бъдат предоставени на властите и медиите, които проявят интерес,

а приемането на ЗКОРК ще покаже на света, че българите не са народ от мухльовци, които са се примирили с корупцията, а народ който се бори  и  иска  да реши  проблемите  си  днес, а не след 30 години…

 

20.01.2020 г.                                      С уважение към честните хора: Иван Корназов

                                    (гражданин на Р. България и Председател на МТ ‘General Idea’)

- РЕКЛАМА -