Изгражда се наша наблюдателна станция на пан-европейския радиотелескоп LOFAR

С подкрепата на Министерство на образованието стартира мащабен проект за радиоастрономия. Институтът по астрономия заедно с Националната обсерватория, БАН, Техническият университет – София и катедра „Астрономия“ към Софийският университет започват изграждане на българска наблюдателна станция на пан-европейския радиотелескоп LOFAR. LOFAR е нискочестотен радио телескоп, разработен от холандския Институт по радио астрономия за изследване на ранната и далечна Вселена, слънчевата активност и земната атмосфера. LOFAR се състои от голям брой иновативни наблюдателни станции с антени тип фазирана решетка из цяла Холандия и част от Европа, свързани с оптична високоскоростна връзка. „Създаване на българска LOFAR станция и участие в мрежата на LOFAR ще даде възможност на български и чуждестранни учени и студенти да се развиват и допълнят отличните си оптични изследвания с авангардни радионаблюдения“, посочи в „Хоризонт до обед“ доц. Камен Козарев, астрофизик:”Вселената е необятна и ние се опитваме да я разгадаем, като това става чрез телескопите. Радионаблюденията ни дават възможност да видим какво е станало в началото на Вселената, когато са се образували първите галактики и звезди. Затова и ние искаме да работим по този проект”, каза още доц. Козарев. И още: „Тази уникална инфраструктура ще спомогне международни сътрудничества, развитие на научните ни компетенции в областта и трансфер на високотехнологични знания към индустрията. Това ще бъде първата LOFAR станция в южна и източна Европа, която ще подобри разделителната способност и покритието на международния LOFAR телескоп“ Проектът е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура на Република България 2020-2027.Още по темата в звуковия файл.

Start typing and press Enter to search