Излезли от употреба МПС

ВИДЕО НОВИНИ РЕГИОНАЛНИ НОВИНИ Излезли от употреба МПС

Премахнете излезлите от употреба автомобили от общинските и държавни територии, отправят апел към жителите на община Мездра от кметската администрация. Собствениците на стари коли са длъжни да ги предадат в центрове за разкомплектоване или на площадки за временно съхраняване. Ако действията не бъдат предприети доброволни, превозните средства ще бъдат вдигани принудително.

Още теми...