„ИЗЛОЖБА 6“ НА БРАНИМИР АНТОНОВ

  12 ФЕВРУАРИ – 28 ФЕВРУАРИ 2020

ОТКРИВАНЕ 12 ФЕВРУАРИ ОТ 18:00ч

Галерия Сезони представя „Изложба 6“ на Бранимир Антонов, в която авторът изцяло се отдава на преобразуването, на деформацията, на естетизацията, играта с формата, вкарайки зрителя във водовъртежа  на въображението си.

Роден през 1953 г., възпитаник на ателието по графика на Великотърновския университет от 1983 г., Бранимир Антонов дори във Варна присъства и действа професионално в такова хигиенично и автономно отстранение, че даже в художествените институции са убедени, че в града си имат само Венцислав Антонов. Излишно е да коментирам защо Бранимир Антонов е от подобен тип художници. Слава богу, все още съществуват такива личности у нас, погълнати изцяло от каузата си, незасегнати, игнорирали домораслата ни конюнктура и абсурден художествен пазар и тъкмо поради това способни да създават и развиват изкуство, чиято същност и величина е измерима с международните стандарти.

 Преживял след завършването си съвсем кратък фигуративен етап, колкото да се убеди, че фигурацията го ограничава, художникът избира безграничните хоризонти на информалната образност. Съвсем скромна рисунка поставя дефинитивно в изложбата фокуса на мирогледния Бранимир Антонов.

Всъщност на дъното на всяко от живописните платна в изложбата стои именно такава ритмична вариация и върху тази основа започва удивителен процес на надграждане! И тук, изглежда, живописта на Бранимир Антонов е оплодена от графиката, а школуваният график, изправен пред увлекателния процес на изкуството на огледалния свят, в ролята си на създател преминава през етап на „технологично затъмнение“, преди да види окончателния резултат.

Прав е авторът, че най-качественият фотоапарат не може да улови нюансираното въздействие на тези платна!

Живописта на Бранимир Антонов е красноречив пример как иновативната технология и изобретателността на автора откриват необятен простор за фантазията и художественото въображение! Нещо повече – сочат безкрайните възможности на информалното изкуство, недостижими, за каквито и да било технически чудеса на настоящето и бъдещето.

Няколко генерации наши художници бяха обречени да разполовят творческия си и личен живот тук и в емиграция! Изкушавам се да си послужа с популярната сентенция, че никой не е пророк в собственото си село. При Бранимир Антонов тя е валидна в разширен вид – не е пророк и в собствената си страна!!!

Борис Климентиев

И този път давам воля на едно любимо мое увлечение да разработвам елементи, дълбоко залегнали в съзнанието ми ….. отново и отново …… разгръщайки въображението си, трансформирайки и променяйки значението им процес, който силно ме увлича и за който съм в непрекъсната готовност. Поставяйки го в полето на експеримента ….. ,, най – фантастичното място на света ,, …… и воден от непреодолимия си интерес към недефинираните ситуации се потапям отново в моята ,, невероятна зона на възможности ,, надявайки се магията да обземе не само мен и да вкарам и Вас в собствената си треактория …….
В тази изложба се фокусирам върху стълбата. Веднага ще се забележи, че не символиката на обекта ангажира вниманието ми. Затова и идеята за стълба минава през експозицията само като намек – на места се долавя като далечна асоциация, на други направо се губи , а където се вижда не се уточнява накъде води – нагоре или надолу.Затова пък изцяло се отдавам на преобразуването, на деформацията, на естетизацията, играта с формата, която непрекъснато те вкарва във водовъртежа  на въображението …… промяната ……. вечната промяна създаваща алтернативи и движение
.“

Бранимир Антонов

                     12 ФЕВРУАРИ – 28 ФЕВРУАРИ 2020

                   ОТКРИВАНЕ 12 ФЕВРУАРИ ОТ 18:00ч

Галерия Сезони представя „Изложба 6“ на Бранимир Антонов, в която авторът изцяло се отдава на преобразуването, на деформацията, на естетизацията, играта с формата, вкарайки зрителя във водовъртежа  на въображението си.

Роден през 1953 г., възпитаник на ателието по графика на Великотърновския университет от 1983 г., Бранимир Антонов дори във Варна присъства и действа професионално в такова хигиенично и автономно отстранение, че даже в художествените институции са убедени, че в града си имат само Венцислав Антонов. Излишно е да коментирам защо Бранимир Антонов е от подобен тип художници. Слава богу, все още съществуват такива личности у нас, погълнати изцяло от каузата си, незасегнати, игнорирали домораслата ни конюнктура и абсурден художествен пазар и тъкмо поради това способни да създават и развиват изкуство, чиято същност и величина е измерима с международните стандарти.

 Преживял след завършването си съвсем кратък фигуративен етап, колкото да се убеди, че фигурацията го ограничава, художникът избира безграничните хоризонти на информалната образност. Съвсем скромна рисунка поставя дефинитивно в изложбата фокуса на мирогледния Бранимир Антонов.

Всъщност на дъното на всяко от живописните платна в изложбата стои именно такава ритмична вариация и върху тази основа започва удивителен процес на надграждане! И тук, изглежда, живописта на Бранимир Антонов е оплодена от графиката, а школуваният график, изправен пред увлекателния процес на изкуството на огледалния свят, в ролята си на създател преминава през етап на „технологично затъмнение“, преди да види окончателния резултат.

Прав е авторът, че най-качественият фотоапарат не може да улови нюансираното въздействие на тези платна!

Живописта на Бранимир Антонов е красноречив пример как иновативната технология и изобретателността на автора откриват необятен простор за фантазията и художественото въображение! Нещо повече – сочат безкрайните възможности на информалното изкуство, недостижими, за каквито и да било технически чудеса на настоящето и бъдещето.

Няколко генерации наши художници бяха обречени да разполовят творческия си и личен живот тук и в емиграция! Изкушавам се да си послужа с популярната сентенция, че никой не е пророк в собственото си село. При Бранимир Антонов тя е валидна в разширен вид – не е пророк и в собствената си страна!!!

Борис Климентиев

И този път давам воля на едно любимо мое увлечение да разработвам елементи, дълбоко залегнали в съзнанието ми ….. отново и отново …… разгръщайки въображението си, трансформирайки и променяйки значението им процес, който силно ме увлича и за който съм в непрекъсната готовност. Поставяйки го в полето на експеримента ….. ,, най – фантастичното място на света ,, …… и воден от непреодолимия си интерес към недефинираните ситуации се потапям отново в моята ,, невероятна зона на възможности ,, надявайки се магията да обземе не само мен и да вкарам и Вас в собствената си треактория …….
В тази изложба се фокусирам върху стълбата. Веднага ще се забележи, че не символиката на обекта ангажира вниманието ми. Затова и идеята за стълба минава през експозицията само като намек – на места се долавя като далечна асоциация, на други направо се губи , а където се вижда не се уточнява накъде води – нагоре или надолу.Затова пък изцяло се отдавам на преобразуването, на деформацията, на естетизацията, играта с формата, която непрекъснато те вкарва във водовъртежа  на въображението …… промяната ……. вечната промяна създаваща алтернативи и движение
.“

Бранимир Антонов

Start typing and press Enter to search