Изтече срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

В 17.30 изтече срокът за  подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от хора с трайни увреждания. Също до края на деня в общините се подаваха и заявления за гласуване по настоящ адрес, за изборите на 11 юли.

От ЦИК вече обясниха, че Изборният кодекс не предвижда възможност да гласуват лица, които в изборния ден се намират на място, различно от постоянния и настоящия им адрес.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление за гласуване по настоящия адрес.

За целта се подава заявление до общинската администрация по настоящия адрес. То може да се подаде на място или през интернет-страницата на ГД-ГРАО, без да е необходимо електронният документ да е подписан.

Гласувалите по настоящия адрес на предходните парламентарни избори на 4 април, които желаят отново да гласуват по настоящ адрес и на 11 юли, следва да подадат ново заявление.

Изборният кодекс допуска вотът да се упражни и с удостоверение за гласуване на друго място, но това се отнася само за кандидат-депутатите, членовете на районни избирателни комисии и регистрирани за наблюдатели на изборите.

Хората с увредено зрение или затруднение в придвижването също могат да гласуват в удобна за тях секция, извън тази, в която са вписани в избирателния списък. Ученици, студенти и докторанти в учебни заведения, които са в друго населено място от постоянния им адрес, също могат да гласуват там, където учат, без да е необходимо да регистрират настоящ адрес.

Start typing and press Enter to search