Информационни източници

 

Ако желаете да бъдем агрегатор и на вашите новини – пишете ни на имейл info@vipmedia.bg

 

Полезни връзки

Национален Фонд „Култура“ 

Бюро МЕДИА – България

Национален съвет за саморегулация (НСС)

Съвет за електронни медии (СЕМ)

Българска уеб aсоциация

Профон – Асоциация на продуцентите в БГ

МУЗИКАУТОР

ФИЛМАУТОР

БЪЛГАРСКА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ (БХРА)

Българска Асоциация на Кабелните И Комуникационните Оператори /БАККО/

Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО