Как да минем по-бързо границата с Гърция СЪВЕТИ

от Екип Марица

Километричните опашки в на ГКПП „Кулата“ се превърнаха в обичайна гледка през почивните дни. В комбинация с летните жеги и огромният брой почиващи българи в Гърция мащабът на проблема стана национален.

В няколко медийни изяви граничарите обяснихам, че основна причина за образуването на задръствания са пропуските документите на децата. Това забавя удостоверяването на необходимата информация, а оттам верижната реакция много бързо се трансформира от автомобилна опашка.

След като изминалият уикенд отново се превърна в граничен кошмар за летивниците, от СДВР Столична полиция разпространиха специални инструкции за изрядна документация.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ИЗВЪН ГРАНИЦА

При излизане от България на ненавършили пълнолетие български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва да бъдат представени следните документи:

– документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв). Гранична полиция обръща внимание, че актовете за раждане на български граждани не са документи за пътуване.

– оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване;

Уточнение: В случай на починал родител или изцяло присъдени права на единия от родителите не се изисква декларация. Задължително е представянето на граничния пункт на оригинал и съответно на копие/незаверено от смъртен акт или съдебно решение

Подробна информация за условията за напускане на страната на малолетни и непълнолетни български граждани и такива с двойно гражданство е достъпна на интернет страницата на ГД „Гранична полиция“ в рубриката „За пътуващите“. Дир.бг

Start typing and press Enter to search