Гост: Константин Занков от Института за анализи и оценки в туризма. И още – как в Търново се подготвят за големия купон.