Каква информация трябва да предоставят участниците в предизборната кампания

НОВИНИ Каква информация трябва да предоставят участниците в предизборната кампания

“Едно от задълженията на Сметната палата е да осигури публичност на информацията, свързана с финансирането на предизборната кампания, на участниците в тази кампания – партии, коалиции от партии, инициативни комитети. Второто задължение след приключване на предизборната кампания, след приключване на изборите и представяне на отчетите, Сметната палата извършва фактическа и документална проверка относно набраните средства по време на кампанията и извършените разходи”, каза в предаването “Преди всички” председателят на Сметната палата Цветан Цветков. С началото на предизборната кампания Сметната палата ще открие единен регистър, съгласно Изборния кодекс, на който всички български граждани ще могат да се запознаят с информацията, свързана с финансирането на участниците в тези избори. “Какво трябва да знаят самите участници. Те трябва да знаят, че пет дни след началото на кампанията – 10 март 2021 година, те трябва да изпратят информация в Сметната палата, която да публикуваме ние в нашия регистър за набраните до момента дарения от тях, вида на дарението, целта на дарението, трите имена на дарителя или ако е юридическо лице, наименованието на юридическото лице. И нещо много важно – ако размерът на дарението е над една минимална месечна заплата, която в момента е 650 лева, те трябва да изпратят и декларация, която е попълнена от дарителя за произхода на дарените средства”. Партиите, коалициите от партии, инициативните комитети трябва да изпратят информация за средствата, които са предоставили техните кандидати за участие в изборите, тъй като партиите имат възможност да финансират предизборната кампания и със средства, които са предоставили техните дарители. “Друго много важно, което трябва да знаят партиите, е, че освен тази информация, те трябва да уведомят Сметната палата за договорите, които са сключили за медийни услуги с различни доставчици на медийни услуги, какъвто е и Българското национално радио, а така също с различни рекламни агенции и ПР агенции – във връзка с обществена информация”, подчерта Цветан Цветков.  Председателят на Сметната плата допълни, че институцията провежда през последните години предварителна разяснителна кампания сред участниците в изборите и тази година е подготвена брошура, в която се съдържат основните изисквания, които трябва да спазват партиите, включени са и забраните. Тази година брошурата е издадена с Българския институт за правни инициативи. “Забранено е да се финансират с анонимни дарения, забранено е да се финансират със средства на чуждестранни физически лица, с изключение на тези, които са граждани на страна членка на Европейския съюз, но също трябва да имат и изборни права в България”. “Всички разходи и приходи, които са над 1000 лева трябва да се реализират по банков път”, изтъкна Цветков. По думите му грешката, която допускат участниците в предизборната кампания, е, че не изпращат навреме информацията за получените дарения, информацията за произхода на дарените средства. По-често нарушения се извършват по време на местните избори. Минималната глоба за нарушенията е 1000 лева, максималната е до 15 хиляди лева. Глобите са лични, а не за партиите и се налагат на виновните лица.  Цялото интервю можете да чуете в звуковия файл.

Още теми...