Нов път за парите ни? Банките премахват срочните депозити или … (обновена)

Вече е факт, че някои банки отказват откриването на срочни депозити. Най-често отклоняват решението на клиентите си към ползване на разплащателни сметки. Други банки поставят прекалено неизгодни такси за откриване на срочни депозити, както и за теглене на средства от тях, дори при падеж. Така лихвите стават нулеви или доста неизгодни.

Вероятната причина?

Банковият продукт „срочен депозит“ става все по-неизгоден за банките. Кредитните институции се пълнят с все повече пари. Но от това търпят загуби заради отрицателните лихви, с които ги наказва БНБ за свръхрезервите.

Какво казват някои експерти?

Експерти съветват, хората да помислят за други възможности, чрез които да управляват спестяванита си, съобщава segabg.com. Защото в средносрочен план ситуацията с нулевите и дори отрицателни лихви няма да се промени.
Предлаганата алтернатива е инвестирането във взаимни фондове.
При добрите взаимни фондове доходността варира между 3% и 5%

Какво е взаимен фонд?

Взаимни фондове се наричат обединенията на капиталите на различни инвеститори (физически и юридически лица).
Във взаимните фондове Капиталът е разделен на дялове. Ако сте инвеститор закупувате съответен брой дялове.

Как е организирано?

Задължителен срок на инвестицията не се определя. Но има минимален срок, който е 2-3 години.

Какво може да прави инвеститорът?

Независимо кога, инвеститорът може да:
• закупи нови дялове;
• да продаде всичките си дялове;
• да продаде част от дяловете си.

От какво зависи доходноста?

Доходността зависи от:
• дали фонда, който сте избрали е рисков или консервативен;
• в кой регион са инвестициите;
• какви са активите – дългови книжа, облигации, акции.

Какви са минусите, ако пренасочите спестяванията си от Срочен депозит в банка към Взаимен фонд?

1. Печалбата не е гарантирана.
2. Стойността на дяловете може да се понижи. В този случай не само нямате печалба, но и инвеститорите не възстановяват пълният размер на парите, които сте вложили.
3. Освен това за разлика от депозитите и банковите сметки, парите, инвестирани във взаимни фондове, не са 100% защитени за суми до 196 000 лв. Фондът за компенсиране на инвеститорите изплаща 90% от вземането, но не повече от 40 000 лв.
4. Ако сте инвестирали парите си във Взаимен фонд дължите такса за управление, както и такси за вход и изход.

Проверка на segabg.com във сайта „Моите пари“ е показала, че таксите за управление варират от 1% до 3% от средногодишната нетна стойност на активите на фонда.
За българските фондове таксите за вход и изход са в диапазона 0.1% – 0.5% от цената на 1 дял.
При чуждестранните фондове са по-високи – 2% до 5%.
Проверката е показала и че има фондове, които не събират такси за вход. Целта е да насърчават инвеститори да вложат парите си за кратки периоди.

МАЛКО ФИНАНСОВИ ФАКТИ

 Бaнкa ДCK, Пощенска банка и Уникpeдит Бyлбaнк обявиха, че няма да откриват нови депозити на граждани, съобщана в. Труд.

Пощенска банка

От 2 юни лихвите по съществуващите досега срочни депозити и разплащателни сметки на граждани в Пощенска банка са нулеви. А от 3 август 2021 г. банката ще преустанови предлагането на стандартни срочни депозити на граждани – както в офисите си, така и онлайн.

От 31 юли Пощенска банка въвежда и месечна такса за съхранение на суми над 400 хил. лв. по разплащателни и спестовни сметки на граждани. 

Таксата е в размер на 0,7% на годишна база над прага от 400 хил. лв. При изчисляването на наличните пари на всеки клиент ще се взимат предвид средствата във всички спестовни и разплащателни сметки, но не и парите по съществуващите депозити. Няма да се плаща такса за парите по детски сметки.

От 31 юли Пощенска банка въвежда и такса за внасяне на пари в брой по срочен депозит, което в момента е безплатно. За суми до 3000 лв. таксата ще бъде 1 лв., а за по-големи суми – 1 лев плюс 0,2% за частта над 3000 лв., но не по-млако от 3 лв. и не повече от 300 лв. Ако внасяните пари са в евро таксата ще бъде още по-голяма – 0,3% от сумата, но не по-малко от 3 евро и не повече от 200 евро.

Уникpeдит Бyлбaнк

Уникредит Булбанк прекратява предлагането на стандартни срочни депозити на граждани още от 7 юли 2021 г. Това се отнася както за офисите на банката, така и за онлайн каналите за предлагане на услуги на клиенти. 

Също от 7 юли Уникpeдит Бyлбaнк въвежда и такса за съхранение на пари на граждани. Таксата ще бъде със същия размер като тази на Пощенска банка – 0,7% на годишна база за превишението над 400 хил. лв. по разплащателни и спестовни сметки на граждани. 

Ако средствата са в друга валута за определяне на размера на таксата ще се взима предвид тяхната левова стойност. 

Такса няма да се плаща за пари по сметки с благотворителна цел.

От 7 юли Уникpeдит Бyлбaнк също променя редица такси за граждани. Например таксата за откриване на сметка за основни операции става 1,50 лв., а за обслужване на сметката – 1,45 лв., ако по нея всеки месец постъпва заплата, и 2,40 лв., ако по сметката не влизат регулярно пари. За теглене на пари в брой от офис на банката в размер до 1000 лв. таксата става 2,80 лв. За теглене на пари от банкомат на банката таксата ще бъде 0,24 лв., а от банкомат на друга банка – 1,14 лв.

Променят се и таксите за банкови преводи, както и за регулярни автоматични плащания на сметки за ток, вода и парно. Ако тези регулярни плащания чрез директен дебит са по сметка в същата банка таксата става 1,95 лв., а ако са по сметка в друга банка – таксата ще бъде 3,90 лв.

Бaнкa ДCK

В началото на годината от Бaнкa ДCK  спря откриването на депозити на граждани.  На сайта на банката е посочено, че това е временно, но докога ще продължи никой не може да каже, защото зависи от пазара и желанието на хората и фирмите да спестяват. 

Бaнкa ДCK първа въведе още от 1 април такса от 0,7% на годишна база за за всеки ден, в който общото дневно салдо по всички сметки на един гражданин надвишава 400 хил. лв. В размера на наличните пари не влизат сумите по вече откритите депозити.

Банка ДСК също вдига таксите си. От 1 юли таксата за справка чрез банкомат става 50 ст. За теглене на суми до 2000 лв. в брой от офис таксата ще бъде 0,5% от сумата, но не по-малко от 5 лв. А за внасяне на суми до 3000 лв. таксата става 2 лв. За регулярни плащания на битови сметки таксата от 1 юли става 4 лв.

В ОБОБЩЕНИЕ ДО ТУК

Важният въпрос е дали банките ще успеят да „принудят“ хората да пренасочат парите си от Срочни банкови депозити към Взаимни фондове?  Тъй като вече не предлагат този банков продукт –  Срочен депозит. Или, ако го предлагат то е с условия, които го обезсмислят. Съпътстващият въпрос е и защо го правят? Единственият аргумент досега е неизгодно големите лихви на БНБ за свръхрезервите, което не е угодно на банките.  Други изходи не се търсят или не са намерени към момента, освен спирането на Срочните депозити и вдигането на такси и лихви.

Взаимни фондове са голям риск, защото вложените пари не са защитени. Спестовниците се превръщат в инвеститори, почти без възможност за избор?

Ще се върнем ли към времената на „бурканбанк” и колко ще ни струва да държим парите си в банка – гледайте във видеото на Нова ТВ

Още мнения

Според икономиста Любомир Дацов се задава световна инфлация. Той допълва, че поведението на банките ни е знак, че тепърва ще усещаме ефекта от държавните харчове по време на пандемията, а неефективно харчене има и в Европа.

„Има противоречие в случващото се в България. От една страна банките спират да приемат депозити, което предполага, че има спестяване на разходите, което значи, че потреблението е намаляло. Но заедно с това има данни, че България е страна, в която потреблението и БВП не намаляват и дори има ръст“, отбелязва Дацов.

Start typing and press Enter to search