Ще се възцари ли спокойствие на борсите скоро?
Гост: Преслав Райков – финансов анализатор