Кампания за превенция на трудовата експлоатация в Плевен

НОВИНИКампания за превенция на трудовата експлоатация в Плевен

В Плевен комисията за борба с трафика на хора започва кампания за превенция на трудовата експлоатация. Онлайн национална кръгла маса днес обединява експерти от различни области, с цел осигуряване на безопасна трудова миграция. Различните прояви на кампанията целят хората да получат информация, както и да се повиши чувствителността на обществото и уязвимите групи по отношение на механизмите за въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация. Иванка Ватева, секретар на комисията, разказва за първите конкретни прояви в Плевен: „Ще се включим в кампанията с разпространение на информационни материали, вече започнахме и с БЧК, в бюрата по труда. Планираме и една онлайн лекция за 12-те класове, в която разчитам да се включат доброволци към местната комисия. Ние залагаме на метода „връстници обучават връстници“, което определено е много ефикасно и другото, което е планирано, е обучение за ромските медиатори от област Плевен, а също и от област Ловеч на тема „Трафик на хора – причини, идентификация и закрила на жертвите“. Ние сме нова комисия, медиаторите не познават проблема, има нужда да бъдат въведени в тематиката“.

Ако сте пропуснали:

Още теми...