КАНТОРА

Адвокат: Не само НЕ смятаме да изпълняваме незаконосъобразни заповеди, но и ще се борим срещу тях с всички законни средства

Не препоръчваме да се съпротивявате. Публикацията е информативна. Превенцията за здравето е над всички права. *** Адвокат Николай Хаджигенов,...

Start typing and press Enter to search