КНСБ и фондация „Фридрих Еберт“ обсъждат промените в Кодекса за социално осигуряване

Конфедерацията на независимите синдикати в България и фондация „Фридрих Еберт“ организират форум, на който ще бъдат дискутирани актуалните промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с осигуряването в универсален пенсионен фонд. Ще стане дума и за така наречената “фаза на изплащане” на средствата от частните фондове. В работата на форума ще участват служебният вицепремиер и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев, представители на Националния осигурителен институт и на Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Сред акцентите в обсъжданията на форума ще бъдат правата на осигурените в универсалните пенсионни фондове, възможностите и условията за избор на пенсионни продукти, както и новата нормативна рамка за определяне на формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост от тези фондове. В тях се осигуряват всички родени след 31 декември 1959 година, а първите масови плащания предстоят през септември.

В програмата на форума е включено и обсъждането на отражението на актуалните промени в Кодекса за социално осигуряване върху ДОО. Ключови теми са новостите при преизчисляване на трудовите пенсии с придобит стаж или доход след пенсиониране, както и правилата, по които ще се извършва определянето на размера на намалението на индивидуалния коефициент, когато човек се осигурява и в универсален пенсионен фонд. Ще бъде обсъден въпросът с прехвърляне на осигуряването само във фонд „Пенсии“ на ДОО и законовите правила за изчисляване на пенсията при осигуряване само в първия стълб.

Ще бъдат разяснени и промените относно размера на пенсии, отпуснати с начална дата до 31 август 2021 година с индивидуален коефициент, намален по новите правила.

Start typing and press Enter to search