Полезни съвети на Румен Дунев за Вашата автоматична скоростна кутия

Какво трябва да правите:

  1. Ако забележите теч на масло от автомобила ви потърсете незабавно помощ от сервиз където да проверят нивото на маслото в автоматичната ви кутия. Там специалистите биха могли по цвета на маслото и миризмата му да ви съдействат с възможно на-доброто така , че да се избягват последващи повреди.
  2. Ако нивото е ниско задължително да се долее масло със СЪЩАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ, да се открие теча и да се отсрани. Ниското ниво и малкото количество масло води до не добро охлаждане на Автоматичната кутия, а когато маслото загрее много и частите в кутията прегреят, тя ДЕФЕКТИРА.
  3.  Не отлагайте спирането на течове от Автоматичната Кутия за да не ви се наложи последващи скъпи ремонти. От друга страна маслото от въздушната струя попада върху тампоните на окачването , двигателя и кутията. Гумата се разлага а това ще ви доведе до допълнителни Нежелани ремонти.
  4. Планирайте и обслужвайте редовно Автоматичната Кутия на всеки 50.000км
  5. При смяната на маслото в Автоматичната Кутия , търсете сервизи които разполагат с машина за смяната му. Само по този начин ще успеете да смените изцяло на 100% маслото в нея. Така новото масло ще запази по дълго живота на вашата трансмисия.
  6. Преди смяната на маслото направете  Промивка на системата, акъм вече смененото масло добавете Добавка Кондиционер за по плавно превключване и по добо предаване на силовият поток
  7. Тихата и безшумна работа на Автоматичната кутия е признак за Надеждна, Сугурнаи безотказна трансмисия

http://www.dunevmotorsport-r21.com