Краен срок за изпращане на отчетите на участниците в изборите на 4 април

Днес изтича срокът, в който участниците в парламентарните избори на 4 април, трябва да представят отчетите си пред Сметната палата, припомнят от одитната институция. В отчетите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, трябва да бъдат посочени приходите, разходите и поетите задължения във връзка с предизборната кампания, припомнят от Сметната палата. Отчетът трябва да се изпрати на хартиен и електронен носител, придружен с извлечение от банковата сметка. Към него се прилагат декларациите за произход на дарените средства, както и на предоставените средства от кандидат или член на инициативен комитет, когато са в размер над една минимална работна заплата.При нарушение на изискването за представяне на отчет на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 2 хиляди до 10 хиляди лева.

Start typing and press Enter to search