Културното министерство загуби и на втора инстанция делото за Ларгото

Според съда, етап 2 и етап 3 от ремонта на Ларгото са изпълнени в срок и приети от Министерството на културата

Държавата е все по-далеч от това да получи неустойки от изпълнителя на реконструкцията на Ларгото. С решение от днес Софийският апелативен съд отхвърля и на втора инстанция искането на Министерството на културата за неустойки в размер на 750 хил. лева от фирмата изпълнител, съобщи Дарик.

Според съда, етап 2 и етап 3 от ремонта на Ларгото са изпълнени в срок и приети от Министерството на културата. Дни по-късно Дирекцията за национален строителен контрол констатира множество недовършени дейности по обекта, но съгласно договора между изпълнителя и културното министерство, той вече е приет в срок. Освен че няма да получи неустойка, държавата ще трябва да заплати и разноските по делото в размер на близо 50 хил. лева.

Според съда и етап 2, и етап 3 от ремонта на Ларгото, са предадени от фирмата изпълнител в срок. При предаването на етап 2 от ремонта фирмата е уведомила Министерството на културата, че е довършила обекта навреме, но заради бездействие от страна на министерството той е приет официално 5 дни след крайния срок.

След завършване на строежа Министерството на културата подава заявление за въвеждане на обекта в експлоатация. Това разрешение се издава от Дирекцията за национален и строителен контрол към Регионалното министерство. Доклада на дирекцията показва куп неизпълнени дейности по ремонта на Ларгото – немонтирани около 50% от стъклата на куполното покритие с монтирани на тяхно място плексигласови плоскости; неизпълнена шпакловка, боядисване, наклонени колони и гредови елементи по окачения таван; недовършено остъкляване на асансьора, недовършени ел инсталации, немонтирана евакуационна врата и осветление. Отстраняването на нередностите е задължително, за да бъде приведен обектът в експлоатация. Изпълнителят на обекта обаче вече е освободен от отговорност, тъй като няколко дни по-рано е предал обекта на поръчителя – Министерството на културата.

В мотивите на съда се посочва, че: ,,няма съмнение, че с първия акт за установяване годността за приемане на строежа строителството е завършено и обектът е предаден на възложителя. Обектът е приет от Комисията, включваща представители на Министерството на културата, проектанта, строителя и строителния надзор без каквито и да е забележки“.

Освен, че няма да получи неустойка, Министерството е осъдено да плати и разноските по делото в размер на близо 50 хил. лева. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Мария Атанасова работи по статията коато продължава тук 

Start typing and press Enter to search