КЗК пак ще оцени намерението на “Емко” да придобие “Дунарит”

НОВИНИ КЗК пак ще оцени намерението на "Емко" да придобие "Дунарит"

Комисията за защита на конкуренция (КЗК) започва отново проучване за намерението на „Емко“ ООД да придобие контрол върху русенския завод „Дунарит“ АД.

Това се случва след решение на петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС), който на 21 януари 2019 г. връща преписката от 2016 г. за сделката на Комисията за ново разглеждане и произнасяне, информира антимонополният орган.

Решението на КЗК от 11 август 2016 г. е отменено от съда.

При ускорено проучване КЗК, следвайки задължителните указания на ВАС, е приела за установено, че продажбите на специална продукция от участниците в концентрацията през отчетния период (2014 г.) представляват обороти, реализирани в България. Следователно сделката покрива праговете за оборот по Закона за защита на конкуренцията ЗЗК.

Продължение на статията https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kzk-pak-shte-oceni-namerenieto-na-emko-da-pridobie-dunarit-276505/

Популярни

Още теми...